Adatkezelés

Adatvédelmi szabályzat

Az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Fusion Befektetési Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041582; telefon: [+36 1 331 33 38.]; e-mail: [fusion@fusionrt.hu.]; továbbiakban: "Adatkezelő") kezeli.

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli: [név, nem, születési dátum, város, e-mail cím, irányító szám, telefonszám; képzettségre és korábbi munkatapasztalatara vonatkozó adatok és önéletrajz]. Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás megadása nem kötelező. Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő valamint az adatfeldolgozók és azok munkavállalói. Ön

Ön az Adatkezelő részére a www.burgerking.hu honlapon adatainak önkéntes megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy fenti személyes adatait az Adatkezelő kezelje valamint adatfeldolgozói részére adatfeldolgozás céljából átadja.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő hírlevelének megküldése illetve állásjelentkezés esetén a jelentkezés értékelése, elbírálása, toborzási kampányok szervezése és lebonyolítása.

Az Adatkezelő adatfeldolgozói a hírlevél küldésével kapcsolatban az alábbi társaságok:

Név: Protopmail Zrt.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Kapcsolattartó: Koncz Gábor
Telefonszám: 06-1-800-9172
Email: help@protopmail.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
   
Név: Isobar Budapest Zrt.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevél küldése
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
Kapcsolattartó: Gadácsi Regina
Telefonszám: 06 30 406 5922
Email: regina.gadacsi@isobar.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Az Adatkezelő adatfeldolgozói az állásjelentkezéssel kapcsolatban az alábbi társaságok:

Név: MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth utca 136.
Kapcsolattartó: Kornya József
Telefonszám: 06-70-571-2502
Email: kornya.jozsef@melodiak.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.melodiak.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
   
Név: Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 9094. Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Kapcsolattartó: Szvoreny László
Telefonszám: 06-62-322-009
Email: laszo@biztoskesz.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 6722. Szeged, Attila utca 3.
Adatfeldolgozási technológia: kézi
   
Név: Worklandplus Iskolaszövetkezet
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 1074. Budapest, Rákóczi út 54. I. em.
Kapcsolattartó: Törös Adrienn, Kovács Előd Zsombor
Telefonszám: 06-20-458-7328, 06-20-271-1070
Email: adrienn.toros@worklandplus.hu; zsombor.kovacs@worklandplus.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.worklandplus.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
   
Név: Kölcsönőr Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 6321. Újsolt, Rákóczi út 9.
Kapcsolattartó: Erdődi Ágnes
Telefonszám: 06-70-984-2628
Email: erdodi.agnes@passion4work.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): www.passion4work.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
   
Név: Munkaerő Mester Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 1135. Budapest, Róbert Károly körút 82-84.
Kapcsolattartó: Németh Viktor ügyvezető
Telefonszám: 06-1-888-9200
Email: nemeth.viktor@munkaeromester.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1135. Budapest, Róbert Károly körút 82-84.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
   
Név: MADS – Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 1092. Budapest, Erkel utca 3. fsz.
Kapcsolattartó: Virág Viktor
Telefonszám: 06-1-951-0754
Email: virag.viktor@mads.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1092. Budapest, Erkel utca 3. fsz.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
   
Név: Prodiák Iskolaszövetkezet
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.
Kapcsolattartó: Ignácz Szabolcs
Telefonszám: 06-30-417-9980
Email: ignacz.szabolcs@prohuman.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1146. Budapest, Hungária körút 140-144.
Adatfeldolgozási technológia: kézi
   
Név: Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 1194. Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.
Kapcsolattartó: Kerekes Boglárka
Telefonszám: 06-20-665-5060
Email: kerekes.boglarka@prohuman.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1146. Budapest, Hungária körút 140-144.
Adatfeldolgozási technológia: kézi és informatikai rendszerrel
   
Név: Y Generáció Iskolaszövetkezet
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munkavállalók adataival kapcsolatos technikai műveletek elvégzése
Székhely: 6044. Kecskemét, Móricz Zsigmond u. 2/1.
Kapcsolattartó: Sütő Péter
Telefonszám: 06-30-518-3955
Email: suto.peter@ydiak.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1021. Budapest, Hűvösvölgyi út 83. / www.ydiak.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig vagy a jelen nyilatkozat Adatkezelőhöz intézett visszavonásáig tart. Ön az adatkezelés megszüntetését kérő nyilatkozatát írásban a 1066 Budapest, Oktogon tér 1. (BURGER KING® iroda) címre eljuttatva, illetve telefonon a +36 1 331 33 38 számon, e-mail útján a fusion@fusionrt.hu címre való üzenetküldés útján teheti meg.

Ön az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Hatóság”) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

Ön, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tiltakozás alatt az érintett nyilatkozatát kell érteni, amellyel az érintett személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Ön, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön, mint érintett választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. (A Hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.)

Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-127098/2017